Minimum deposit bonuses Minimum deposit poker Free poker money no deposit New no deposit bonuses Real poker money

PostHeaderIcon HISTORIA SZKOŁY W RYCHLIKU

Rys historyczny

Po zakończeniu działań wojennych rozpoczęto odbudowę systemu szkolnictwa. W Rychliku utworzono szkołę podstawową w budynku po szkole niemieckiej. Przed wojną mieściła się tam szkoła wyznaniowa – ewangelicka, do której chodzili również katolicy, ponieważ innej szkoły nie było.

Naukę rozpoczęto 5 września 1945 roku. Pierwszym kierownikiem i organizatorem szkoły był Maksymilian Nowak. Najwyższą klasą była klasa IV. W latach 1947-1956 kierownikiem szkoły był Antoni Czepulonis. Razem z żoną Jadwigą organizowali oświatę na wsi. Udało im się pozyskać drugi budynek na szkołę oraz trzeci na organizację przedszkola. Od klasy piątej uczęszczali tu również dzieci z miejscowości Smolarnia.  Szkoła się rozwijała, a pan Antoni Czepulonis awansował na Podinspektora Oświaty w Trzciance.

Pierwsi absolwenci szkoły podstawowej opuścili ją w roku 1950. W latach powojennych miała miejsce bardzo duża rotacja ludności. Z 278 uczniów, którzy uczęszczali do szkoły w latach 1946-1966 (wg arkuszy ocen) szkołę ukończyło 168 absolwentów. W roku 1964 przestało działać przedszkole, a w budynku po nim urządzono mieszkania dla nauczycieli. W pierwszych latach po wojnie nie było obowiązku nauki. Nie istniały szkoły specjalne. Dzieci mało zdolne, często przerywały naukę po kilku latach. Dla osób, które nie ukończyły szkoły w latach sześćdziesiątych organizowano kursy i egzaminy, dzięki którym mogli otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. W  1969 roku w ten sposób 28 osób zdało egzamin w zakresie programu szkoły podstawowej dla pracujących.

W roku szkolnym 1966/67 wprowadzono VIII klasę. Uczniowie urodzeni przed 1 lipca 1952 ukończyli rok wcześniej szkołę siedmioklasową, pozostali chodzili już do klasy VIII. Duża liczba uczniów, zły stan budynków szkoły, brak miejsca na oddział przedszkolny to były główne powody, że zaczęto rozważać wybudowanie  nowej szkoły. W roku 1968 powstał kosztorys i następnie rozpoczęto budowę, którą zakończono w 1971 r.  Szkoła została wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne. Organizatorem pracy w nowym budynku był ówczesny kierownik Bogdan Jurczyński.

Szkoła ośmioklasowa w Rychliku przetrwała do reformy szkolnictwa w roku 1973.

Wówczas powstały zbiorcze szkoły gminne. W wyniku tych zmian utworzono w Rychliku klasy I-IV i dowożono do nich również dzieci z Siedliska, a do klasy IV również z Runowa. Natomiast w Siedlisku utworzono klasy V-VIII. Ponownie utworzono oddział przedszkolny. Do roku 1981 wożono dzieci z klas V-VIII do Rychlika na zajęcia praktyczno-techniczne, gdyż w szkole w Rychliku funkcjonowała dobrze wyposażona pracownia. Do reformy administracyjnej w 1975 roku Szkoła nosiła nazwę Zbiorcza Szkoła Gminna w Siedlisku. W wyniku likwidacji Gminy Siedlisko utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną w Trzciance, której podlegały wszystkie szkoły gminne. W roku 1985 zlikwidowano zbiorcze szkoły gminne. Szkoła w Rychliku została Punktem Filialnym Szkoły Podstawowej w Siedlisku, a w roku szkolnym 1987/88 stała się samodzielną jednostką o nazwie Szkoła Podstawowa w Rychliku. Dyrektorem szkoły została Lucyna Świdurska. Nadal  dowożono do niej dzieci z Siedliska, a starsze dzieci uczyły się w Siedlisku. Rodzice z Rychlika oraz nauczyciele mieszkający we wsi rozpoczęli walkę o utworzenie samodzielnej szkoły ośmioklasowej. Powstał projekt innowacyjny, którego autorami byli nauczyciele: Marek Król, Elżbieta Sowa, Matylda Danilewicz, Genowefa Chrząstowska i Marianna Król. W wyniku wielu spotkań z przedstawicielami Ministerstwa i Kuratorium postanowiono stopniowo wprowadzać zmiany. W roku szkolnym 1990/91 utworzono klasę V i VI dla dzieci z Rychlika. Do klas II-IV dowożono nadal dzieci z Siedliska.  W następnym roku dołożono klasę VII, dzieci z Siedliska dowożono jeszcze do klasy III i IV. Ogłoszono konkurs na dyrektora szkoły, zwyciężyła w nim Barbara Wiśnicka. Kurator Oświaty w Pile 31 sierpnia 1992 roku wydał decyzję w sprawie zmiany orzeczenia organizacyjnego szkoły. Na podstawie tej decyzji powstała samodzielna szkoła ośmioklasowa tylko dla dzieci z Rychlika. Z powodu małej liczby dzieci część zajęć lekcyjnych prowadzono w oddziałach łączonych. Szkoła się rozwijała, lecz nie inwestowano w bazę dydaktyczną, gdyż los szkoły był wciąż niepewny.  Nawiązano współpracę z Nadleśnictwem Trzcianka. Dzięki niej uczniowie mogli wyjeżdżać na wycieczki jedno lub kilkudniowe. W kolejnych latach zwiedzali Trójmiasto (1992), Warszawę (1993, 2000, 2005), Kraków i Zakopane (1995), Kotlinę Kłodzką (1997, 2001), Pragę (2008, 2009), Wilno (2010).

W roku 1998 rozpoczęto kolejną reformę szkolnictwa, w wyniku której szkoły podstawowe zredukowano do sześciu klas. Uczniowie urodzeni w 1985 roku mieli ukończyć VIII klasę, młodsi kończyli już tylko sześć klas i przechodzili do gimnazjum. W latach 1999 i 2000 absolwentami szkoły byli uczniowie z klasy VI i klasy VIII. Liczba uczniów wciąż malała zarówno z powodu niżu demograficznego, jak również z powodu braku drugoroczności. Dzięki małej liczbie dzieci,  nauczyciele mogli indywidualizować nauczanie i bardzo rzadko uczniowie nie byli promowani do następnej klasy.

Z powodu małej liczby dzieci, co jakiś czas  Rada Miejska Trzcianki rozpoczyna dyskusje na temat konieczności likwidacji szkoły. Zgodnie z obowiązującą procedurą samorząd musi 6 miesięcy przed planowanym zamknięciem szkoły przegłosować zamiar likwidacji placówki oraz powiadomić wszystkich rodziców o tym, gdzie będą uczęszczały ich dzieci i w jaki sposób będą zorganizowane dowozy. Do końca lutego musi również powiadomić Kuratorium Oświaty.  Następnie do końca roku szkolnego musi podjąć decyzję o likwidacji. W roku 2006 przegłosowano zamiar likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2007 r. Szkoły jednak nie zlikwidowano. Rozpoczęto wymianę okien, wyremontowano dach i toalety oddziału przedszkolnego, wymieniono całą kotłownię na nowoczesną.

Rodzice i nauczyciele założyli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik, które od 1 września 2012r jest organem prowadzącym szkoły.

Zdjęcia z lat 1965-1972 ze zbiorów państwa Marii i Mariana Jaskułów

Szkoła w liczbach:

rok szkolny liczba uczniów liczba nauczycieli najwyższa klasa liczba absolwentów kierownik/dyrektor
1945/1946 59 2 IV Maksymilian Nowak
1946/1947 78 2 IV Tadeusz Ostrowski
1947/1948 83 3 V Jadwiga Czepulonis
1948/1949 82 3 VI Antoni Czepulonis
1949/1950 68 3 VII Antoni Czepulonis
1950/1951 71 3 VII Antoni Czepulonis
1951/1952 68 3 VII 15 Antoni Czepulonis
1952/1953 64 3 VII Antoni Czepulonis
1953/1954 77 4 VII 13 Antoni Czepulonis
1954/1955 82 4 VII 6 Antoni Czepulonis
1955/1956 91 4 VII 7 Antoni Czepulonis
1956/1957 93 5 VII 4 Jan Martyniak
1957/1958 119 4 VII 5 Jan Martyniak
1958/1959 128 4 VII 11 Stanisław Jacorzyński
1959/1960 129 5 VII 10 Stanisław Jacorzyński
1960/1961 136 4 VII 12 Stanisław Jacorzyński
1961/1962 144 4 VII 18 Tadeusz Zasępa
1962/1963 142 4 VII 15 Tadeusz Zasępa
1963/1964 134 4 VII 21 Tadeusz Zasępa
1964/1965 141 4 VII 17 Tadeusz Zasępa
1965/1966 134 4 VII 14 Tadeusz Zasępa
1966/1967 134 5 VIII 8 Tadeusz Zasępa
1967/1968 136 7 VIII 13 Tadeusz Zasępa
1968/1969 138 6 VIII 7 Tadeusz Zasępa
1969/1970 132 7 VIII 19 Bogdan Jurczyński
1970/1971 119 7 VIII 11 Bogdan Jurczyński
1971/1972 113 7 VIII 17 Bogdan Jurczyński
1972/1973 108 7 VIII 12 Bogdan Jurczyński
1973/1974 137 IV Zofia Zachaś
1974/1975 114 IV Zofia Zachaś
1975/1976 116 IV Zofia Zachaś
1976/1977 124 IV Zofia Zachaś
1977/1978 120 IV Zofia Zachaś
1978/1979 161 IV
1979/1980 175 IV Anna Podbereźniak
1980/1981 173 IV Anna Podbereźniak
1981/1982 161 9 IV Anna Podbereźniak
1982/1983 150 8 IV Anna Podbereźniak
1983/1984 163 8 IV Leokadia Kordek
1984/1985 155 10 IV Leokadia Kordek
1985/1986 136 10 IV Leokadia Kordek
1986/1987 134 9 IV Leokadia Kordek
1987/1988 142 10 IV Lucyna Świdurska
1988/1989 139 9 IV Lucyna Świdurska
1989/1990 146 10 IV Mirosława Szypielewicz
1990/1991 125 12 VI Lucyna Świdurska
1991/1992 115 9 VII Barbara Wiśnicka
1992/1993 83 11 VIII 9 Barbara Wiśnicka
1993/1994 82 11 VIII 11 Barbara Wiśnicka
1994/1995 77 11 VIII 5 Barbara Wiśnicka
1995/1996 79 10 VIII 6 Barbara Wiśnicka
1996/1997 81 11 VIII 2 Elżbieta Sowa
1997/1998 93 11 VIII 6 Elżbieta Sowa
1998/1999 89 10 VIII 15 Elżbieta Sowa
1999/2000 75 10 VIII 23 Elżbieta Sowa
2000/2001 57 9 VI 7 Elżbieta Sowa
2001/2002 56 9 VI 11 Elżbieta Sowa
2002/2003 49 9 VI 6 Elżbieta Sowa
2003/2004 50 9 VI 5 Elżbieta Kosowicz-Bartol
2004/2005 51 10 VI 8 Elżbieta Kosowicz-Bartol
2005/2006 39 9 VI 8 Elżbieta Kosowicz-Bartol
2006/2007 33 10 VI 3 Elżbieta Kosowicz-Bartol
2007/2008 42 9 VI 5 Elżbieta Kosowicz-Bartol
2008/2009 40 10 VI 6 Wioletta Flisikowska
2009/2010 46 10 VI 3 Wioletta Flisikowska
2010/2011 50 10 VI 4 Wioletta Flisikowska
2011/2012 52 10 VI 2 Wioletta Flisikowska
2012/2013 61 10 VI 7 Wioletta Flisikowska

2013/2014
79 10 V Wioletta Flisikowska
2014/2015 88 10 VI 11 Wioletta Flisikowska
2015/2016 81 11 VI 4 Wioletta Flisikowska
2016/2017 90 11 VI - Wioletta Flisikowska
2017/2018 104 14 VII - Wioletta Flisikowska
2018/2019 116 16 VIII Wioletta Flisikowska
 
SZUKAJ
KTO JEST Z NAMI ?
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości