Minimum deposit bonuses Minimum deposit poker Free poker money no deposit New no deposit bonuses Real poker money

PostHeaderIcon klauzule

PostHeaderIcon klauzula zadania statutowe

Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych szkoły, oddziału przedszkolnego.

 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa

im Przyjaciół Lasu w Rychliku

Rychlik 16

64-980 Trzcianka

 

Inspektor ochrony danych: Karolina Czerniecka-Dziura

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych szkoły, oddziału przedszkolnego - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej, oddziału przedszkolnego.

Podstawa prawna przetwarzania: zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 24 maja 2018 r. poz.1000 oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2017 r. poz.59

Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania obowiązku szkolnego, edukacji przedszkolnej a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku szkolnego, edukacji przedszkolnej i przetwarzania danych osobowych.

Poprawiony ( poniedziałek, 17 września 2018 13:00 )

 

PostHeaderIcon klauzula rekrutacja

Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego/szkoły

 

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa

im Przyjaciół Lasu w Rychliku

Rychlik 16

64-980 Trzcianka

 

Inspektor ochrony danych:

Karolina Czerniecka-Dziura

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego/ rekrutacja uczniów do szkoły/ realizacja obowiązku szkolnego

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2017 r. poz.59.

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Poprawiony ( poniedziałek, 17 września 2018 13:00 )

 

PostHeaderIcon klauzula rozpowszechnianie wizerunku

Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku w szkole/oddziale przedszkolnym

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa

im Przyjaciół Lasu w Rychliku

Rychlik 16

64-980 Trzcianka

 

Inspektor ochrony danych:

Karolina Czerniecka-Dziura

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 24 maja 2018 r. poz. 1000

Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu.

Poprawiony ( poniedziałek, 17 września 2018 13:01 )

 


SZUKAJ
KTO JEST Z NAMI ?
Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości