RYCHLIK to wieś sołecka w gminie Trzcianka, położona wśród lasów, nad rzeczką Bukówką, 4km od trasy Trzcianka- Wieleń. We wsi znajdują się 2 sklepy spożywczo-przemysłowe, bar, stacja paliw, szkoła podstawowa, kościół, szkółki krzewów ozdobnych.
Oto co można przeczytać o naszych lasach w folderze wydanym przez Nadleśnictwo Trzcianka: Okazały buk płaczący
400-letni dąb Wojtek"W obrąbie Rychlik jest ponad 30 hektarów kilkunastoletnich młodników powstałych z naturalnego obsiewu sosny zwyczajnej. Od wielu lat w tutejszych lasach pozostawiono pojedyncze stare lub bardzo oryginalne drzewa. Wiele z nich to wspaniałe pomniki przyrody. W ich wnętrzu dzięcioły często zakładają rodziny. Na niewielkich obszarach zachowały się fragmenty naturalnych bagien, szuwarów lub starodrzewia. Spotkać tam można czaple, żurawie, kormorany, kanię czarną i rudą oraz ptaki drapieżne żywiące się rybami np. rybołowa i orła bielika. Perła przyrodniczą jest kompleks leśno-wodno- bagienny rozciągający się wzdłuż strumienia Bukówka między Smolarnią a Rychlikiem. Część leśną tworzy były park dworski z przepięknym starodrzewiem ponad 200-letnich sosen i dębów i ponad 100-letnich jaworów, olch, grabów, buków i świerków. Z dębów najokazalej prezentuje się najpotężniejszy "Wojtek". To około 400-letnie drzewo o obwodzie 7,5 m i 24 m wysokości rośnie dostojnie w otoczeniu czterech innych, których obwód wynosi od 2,9 do 4,6 m. W pobliżu "Wojtka" rośnie także oryginalny buk o odsłoniętym wnętrzu jakby zapraszającym turystę do środka. W runie starodrzewia odnaleźć można rośliny podlegające ochronie: kokoryczkę, wawrzynka wilczełyko, konwalię. Park położony jest na ozie - osobliwości przyrodniczej, pozostałej po lodowcu. W dalszej części znajduje się torfowisko z wieloma ciekawymi gatunkami roślin. Kilkaset metrów dalej jest "chata" przybyłych tu kilka lat temu bobrów. Prawdziwą ozdobą strumienia jest para łabędzi, także podlegających ochronie. W gęstych zaroślach spotkać można wiele gatunków ptaków na przykład remiza, budującego wiosną wiszące na drzewie gniazdo z małym bocznym otworkiem. Spacerując wzdłuż strumienia czasami można dostrzec błękitnego zimorodka.