Posiedzenia  rady rodziców Zgodnie z harmonogramem pracy
Zebrania ogólnoszkolne 18 września, 5 lutego, 21 maja
Spotkania z grupami rodziców wg potrzeb