Posiedzenia  rady rodziców Zgodnie z harmonogramem pracy
Zebrania ogólnoszkolne 12 września
Spotkania z grupami rodziców wg potrzeb