Przewodniczący:

 • planuje i prowadzi zebrania Zarządu (lub wyznacza prowadzącego),
 • przydziela zadania członkom Zarządu,
 • współpracuje z dyrektorem szkoły i opiekunem Samorządu,
 • stara się angażować wszystkich uczniów do pracy na rzecz Samorządu
 • pełni funkcje łącznika między uczniami a pozostałymi organami społeczności szkolnej: Radą Pedagogiczną, Rada Szkoły, Radą Rodziców,
 • szkoli swoich następców.

Wiceprzewodniczący:

 • w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki,
 • pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków

Skarbnik:

 • prowadzi finanse Zarządu pod nadzorem opiekuna SU,
 • prowadzi dokładny zapis wszystkich operacji finansowych,
 • współpracuje z przewodniczącym i opiekunem Samorządu w sprawach budżetu i finansów,
 • informuje Zarząd i Radę o stanie kasy, wpływach i wydatkach,
 • gromadzi rachunki.

Sekretarz:

 • opracowuje wraz z przewodniczącym porządek zebrań Zarządu SU,
 • przed zebraniem gromadzi wnioski, które maja być rozpatrzone przez Zarząd,
 • protokółuje zebranie,
 • prowadzi dokumentację Zarządu