We wrzesniu uczniowie naszej szkoły brali udział w wyborach, głosując na nowy zarząd samorządu uczniowskiego.

I tak oto przedstawiają się wyniki głosowania:

Przewodniczącą SU została wybrana: MONIKA ZŁOCIŃSKA, kl. VI,

Zastępca przewodniczącej SU:  KACPER PRYMUS kl. VI,

Sekretarz: NATALIA SEMENOWICZ I MARCIN KENIG kl. VI,

Skarbnik: JUSTYNA KROSZEL kl. V

Gratulujemy wybranym uczniom !!!

Na opiekuna nowego samorządu uczniowskiego wybrano ponownie pana ŁUKASZA BRODĘ.