Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 października 2010 w sprawie organizacji roku szkolnego (D. U. Nr 186 pod poz. 1245) informuję że w Szkole Podstawowej w Rychliku ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

22 grudnia 2017

30 kwietnia 2018

2 maja 2018

4 maja 2018

1 czerwca 2018